৳ 100.00
৳ 100.00

Diabetes

2 Hrs ABF

৳ 100.00

Liver Disease

Aldolase

৳ 100.00
৳ 100.00

Infectious Diseases

Anti Chlamydia Antibody IGG

৳ 100.00

Infectious Diseases

Anti Chlamydia Antibody IGM

৳ 100.00

Liver Disease

Anti HBc (Total)

৳ 100.00

Liver Disease

Anti HBe

৳ 100.00

Liver Disease

Anti HBs

৳ 100.00

Infectious Diseases

Anti HEV – IgM

৳ 100.00